Mariaschool 

Brinkstraat 18 

7667 PS Reutum 

Website : www.martum.nl 

Telefoon: 0541-670429 

Email: directie@martum.nl 

Directeur: mevr. M. Verwij 

Intern begeleider: mevr. M. Koopman 

Administratie: mevr. A. Lansink (06-27544080) in noodgevallen ook te bereiken gedurende vakanties en/of weekenden