Ouderbetrokkenheid 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Ouderbetrokkenheid is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. De Mariaschool werkt hierbij aan ouderbetrokkenheid 3.0 Bij Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat het niet alleen om (elkaar) te informeren maar ook om samen te werken. School en ouders werken voortdurend samen om de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Samen wordt gezocht naar gezamenlijke nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontwikkeling van de leerlingen.

 

Wij onderschrijven de onderstaande visie op ouderbetrokkenheid:

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Bron: CPS - Onderwijsontwikkeling en advies

Klik hier voor de 10 criteria van ouderbetrokkenheid

 

Onze visie op ouderbetrokkenheid (onze waarden en normen)

 

Onze visie op gedragsverwachtingen leerlingen - ouders - teamleden en externen


 

 

 

Sinds schooljaar 2017-2018 is er een regiegroep Ouderbetrokkenheid op onze school, bestaande uit ouders en leerkrachten, met als doel allerlei ideeën uit te werken, gericht op het optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

De samenstelling van de huidige regiegroep bestaat uit 3 ouders - 2 leerkrachten en de directeur: 

ouders: Ineke Luijerink - Linda Groothuis - Maaike Deterink

leerkrachten: Edith Lenferink - José Hulskotte

directeur: Marja Verwij

 

De afgelopen jaren heeft de regiegroep over vele onderwerpen meegedacht en kunnen we met trots zeggen dat er door samenwerken - samen praten en onderzoeken veel tot stand is gekomen, onder anderen:

 

Maar we blijven zoeken naar verberingen: