Ouderbetrokkenheid 3.0 

Onze visie op ouderbetrokkenheid (onze waarden en normen)

 

Onze visie op gedragsverwachtingen leerlingen - ouders - teamleden en externen


 

 

 

Sinds schooljaar 2017-2018 is er een regiegroep Ouderbetrokkenheid op onze school, bestaande uit ouders en leerkrachten, met als doel allerlei ideeën uit te werken, gericht op het optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

De samenstelling van de huidige regiegroep bestaat uit 3 ouders - 2 leerkrachten en de directeur: 

ouders: Ineke Luijerink - Linda Groothuis - Maaike Deterink

leerkrachten: Edith Lenferink - José Hulskotte

directeur: Marja Verwij

 

De afgelopen jaren heeft de regiegroep over vele onderwerpen meegedacht en kunnen we met trots zeggen dat er door samenwerken - samen praten en onderzoeken veel tot stand is gekomen, onder anderen:

 

Maar we blijven zoeken naar verberingen: