Onze visie op ondersteuning van leerlingen


De Mariaschool biedt passend onderwijs zodat leerlingen met (specifieke) ondersteuningsbehoeften een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit op een voor de leerling zoveel mogelijk passende onderwijsplek. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod dat zo inclusief mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken onderwijs- en jeugdhulppartners.

De Mariaschool staat open voor een gesprek met ouders over onderwijs aan leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen, maar wij zijn niet altijd in staat om alle leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften onderwijs te bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Mariaschool.