Aanmelding en inschrijving
In Nederland gaan de meeste kinderen meteen na hun vierde verjaardag naar de basisschool. In de periode daarvoor moet u dus nadenken over het kiezen van een school voor uw kind. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind aanmeldt.
 
Scholen stellen zich voor
De gemeente Tubbergen heeft tien reguliere basisscholen, die allemaal onder het bestuur van TOF Onderwijs vallen. De scholen in de kerkdorpen hebben allemaal een eigen karakter. Wat hen bindt is een gemeenschappelijke visie op onderwijs.
Scholen geven u via open dagen, inloopochtenden en infoavonden de gelegenheid kennis te komen maken. Let u op de aankondigingen in het huis aan huisblad en op de websites van de scholen. Natuurlijk kunt u ook zelf informatie opvragen bij de school.
 
Aanmeldformulier
Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, kunt u het aanmeldformulier van de website van de school van uw keuze en via de site van TOF Onderwijs downloaden. Natuurlijk kunt u ook de school bellen met het verzoek u een formulier toe te zenden. Het formulier is digitaal in te vullen en kan via e-mail retour gezonden worden. Dit is een voorlopige inschrijving.
 
Wennen
Als uw kind bijna 4 jaar is, krijgt uw kind de mogelijkheid te komen wennen op school. Hoe de wenperiode eruit ziet bepalen u en de school van uw keuze samen. De school neemt daarvoor contact met u op. Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen voor de 4e verjaardag.
 
 
Inschrijving
Definitieve inschrijving vindt plaats op het moment dat uw kind daadwerkelijk de school gaat bezoeken. Pas dan wordt het laatste blad van het overdrachtsformulier door u en de directie van de school ondertekend.


Woont u in de gemeente Tubbergen? Dan kunt u uw kind hier aanmelden.