Aanmelding en inschrijving
In Nederland gaan de meeste kinderen meteen na hun vierde verjaardag naar de basisschool. In de periode daarvoor moet u dus nadenken over het kiezen van een school voor uw kind. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind aanmeldt.
 
Scholen stellen zich voor
De gemeente Tubbergen heeft tien reguliere basisscholen, die allemaal onder het bestuur van TOF Onderwijs vallen. De scholen in de kerkdorpen hebben allemaal een eigen karakter. Wat hen bindt is een gemeenschappelijke visie op onderwijs.
Scholen geven u via open dagen, inloopochtenden en infoavonden de gelegenheid kennis te komen maken. Let u op de aankondigingen in het huis aan huisblad en op de websites van de scholen. Natuurlijk kunt u ook zelf informatie opvragen bij de school.
 
Aanmeldformulier
Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, kunt u het aanmeldformulier van de website van de school van uw keuze en via de site van TOF Onderwijs downloaden. Natuurlijk kunt u ook de school bellen met het verzoek u een formulier toe te zenden. Het formulier is digitaal in te vullen en kan via e-mail retour gezonden worden. Dit is een voorlopige inschrijving.
 
Wennen
Als uw kind bijna 4 jaar is, krijgt uw kind de mogelijkheid te komen wennen op school. Hoe de wenperiode eruit ziet bepalen u en de school van uw keuze samen. De school neemt daarvoor contact met u op. Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen voor de 4e verjaardag.
 
 
Inschrijving
Definitieve inschrijving vindt plaats op het moment dat uw kind daadwerkelijk de school gaat bezoeken. Pas dan wordt het laatste blad van het overdrachtsformulier door u en de directie van de school ondertekend.

Online inschrijfformulier
 

Inschrijvingsprocedure leerling Mariaschool Reutum

Na inlevering van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging dat uw zoon of dochter staat ingeschreven op onze school en dat t.z.t. contact met u wordt opgenomen over het moment waarop hij/zij de Marischool Reutum voor het eerst zal gaan bezoeken.
In principe zal dit zijn op de eerste reguliere schooldag na de 4e verjaardag van uw kind.

Ongeveer 1 maand voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging voor een startgesprek met de leerkracht van groep 1. Tijdens het gesprek wordt er kennis gemaakt met elkaar, worden verwachtingen uitgesproken, is er ruimte voor vragen, krijgt u een rondleiding door de school en worden er afspraken gemaakt wanneer uw kind kan komen wennen op school.

Indien uw kind voorafgaand aan de basisschoolperiode Bambino bezoekt, wordt gebruik gemaakt van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). De leerkrachten van groep 1 hebben contact met beide instanties om de overgang naar de Mariaschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt onder meer via een overdrachtsformulier.

Wanneer u meer informatie wenst over de Mariaschool kunt u contact opnemen met school voor een afspraak: 0541-670429