Welkom

De basisschool is een stukje van je leven. Voor kinderen en voor ouders. Een school kies je dan ook met zorg. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen die wonen in Reutum en Haarle. Elk kind is van harte welkom.
Onze Mariaschool behoort een veilige plaats te zijn om te leren en te werken. Met al onze leerkrachten streven wij er naar uw kind een optimale schooltijd te bieden.

Onze school word bezocht door ongeveer 150 leerlingen. We hebben een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met daaraan verbonden een vve traject voor kinderen vanaf 2,5 jaar). Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen en oog te hebben voor de talenten van kinderen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen in schoolse- en naschoolse arrangementen.

De Mariaschool maakt deel uit van TOFonderwijs.