Ouderraad


De Ouderraad.

De ouderraad bestaat uit 7 leden. Als lid mag je maximaal 6 jaar in de ouderraad zitting nemen. Voorwaarde is wel dat je een kind op de Mariaschool hebt.
Ouders kunnen zich aanmelden als nieuw lid. Men moet dan in het bezit zijn van 5 handtekeningen.
Als er zich geen nieuwe kandidaten melden wordt er door de ouderraad een ouder benaderd. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich voor de algemene ouderavond aanmelden. Bij meerdere kandidaten vindt er en stemming plaats tijdens de jaarvergadering.

 

Leden van de ouderraad

 

 
 Naam Functie Tel. nr Lid sinds
Kristel Mensink Voorzitter 06233386557 okt. 2015
Carole Grundel Secretaresse 670919 okt. 2012
Harrie Wilmink Penningmeester 670386 okt. 2010
Esther Golbach Bestuurslid 0653770546 okt. 2013
Raymond Droste Bestuurslid 0657102691 okt. 2013
Chantal Groothuis Bestuurslid 0622241077 okt. 2013
       


We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar.
De data worden in mei tijdens de laatste vergadering van het schooljaar vastgezet en zijn meestal op maandagavond en vinden plaats op school.
Tijdens de vergadering komt er altijd iemand van het schoolteam. Juf Petra vertegenwoordigt het team.

De doelstelling van de ouderraad:

- de belangen van de ouders en kinderen behartigen
- conntacten tussen ouders en school bevorderen
- de (vrijwillige) ouderbijdrage innen en beheren
- mede organiseren van allerlei activiteiten zoals:
- sinterklaas/kerstviering
- carnaval
- zomerfeesten
- ouderhulp op school
- schoolreisjes
- schoolverlatersdagen

Als u vragen heeft over de activiteiten of iets anders, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad, dit kan uiteraard via de bovenstaande telefoonnummers, maar ook via de mail: harrywilmink@kpnmail.nl . De hoogte van de ouderbijdrage vindt U jaarlijks in de nieuwe in de schoolgids.