Ouderraad


De Ouderraad


De ouderraad bestaat uit 7 leden. Als lid mag je maximaal 6 jaar in de ouderraad zitting nemen. Voorwaarde is wel dat je een kind op de Mariaschool hebt.
Ouders kunnen zich aanmelden als nieuw lid. Men moet dan in het bezit zijn van 5 handtekeningen.
Als er zich geen nieuwe kandidaten melden wordt er door de ouderraad een ouder benaderd. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich voor de algemene ouderavond aanmelden. Bij meerdere kandidaten vindt er een stemming plaats tijdens de jaarvergadering.

Leden van de ouderraad
 

Naam: Functie Tel. nr Lid sinds
Kristel Mensink Voorzitter  06 23 38 65 57 okt. 2014
Carole Grundel Secretaresse 06 22 70 97 38 okt. 2012
Harry Wilmink Penningmeester 0541-670386 okt. 2010
Esther Golbach   Bestuurslid 06 53 77 05 46 okt. 2013
Maik Koopman Bestuurslid 06 31 00 33 35 okt. 2013
Chantal Groothuis Bestuurslid 06 22 24 10 77 okt. 2013
Ferry Groothuis Bestuurslid 6 27 34 43 70 mrt. 2017

                               
We vergaderen 6 keer per jaar.
De data worden in mei tijdens de laatste vergadering van het schooljaar vastgezet en zijn meestal op maandagavond en vinden plaats op school.
Tijdens de vergadering is er altijd iemand van het schoolteam aanwezig. Een week voorafgaand aan de vergadering van de ouderraad vindt er een overleg plaats tussen de directie en de voorzitter van de ouderraad.

De doelstelling van de ouderraad:

   

Zonder hulp en inzet van zoveel mogelijk ouders is het voor ons niet mogelijk de taken van de ouderraad goed uit te voeren. Daarom wordt er ook af en toe een beroep gedaan op andere ouders ter ondersteuning van de activiteiten.

Als u vragen heeft over de activiteiten of iets anders, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad, dit kan uiteraard via de bovenstaande telefoonnummers, maar ook via de mail: ouderraadmartum@gmail.com.  

De hoogte van de ouderbijdrage vindt u jaarlijks in de nieuwe in de schoolgids.