Ouderbetrokkenheid 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Ouderbetrokkenheid is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. De Mariaschool werkt hierbij aan ouderbetrokkenheid 3.0 Bij Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat het niet alleen om (elkaar) te informeren maar ook om samen te werken. School en ouders werken voortdurend samen om de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Samen wordt gezocht naar gezamenlijke nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontwikkeling van de leerlingen.

 

Wij onderschrijven de onderstaande visie op ouderbetrokkenheid:

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Bron: CPS - Onderwijsontwikkeling en advies

Klik hier voor de 10 criteria van ouderbetrokkenheid