Ons team 


Het schoolteam van de Mariaschool
schooljaar 2019 2020
     Juf Ansje leerkracht groep 1/2            Juf Ilse leerkracht groep 1/2
                                                                                                                                 contactpersoon Mariaschool        Juf Marja leerkracht groep 3            Juf Edith leerkracht groep 4/5
                                    Leescoordinator Mariaschool.                                     

        Juf Maria leerkracht groep 4/5       Juf Petra ondersteuning 
                                      Contactpersoon Mariaschool                                                                                         


         Juf Jose leerkracht groep 4/5            Meester Kelvin leerkracht groep 6
                                      Intern begeleider                                                            ICT                                       

                                                                                  

        Meester Luuk leerkracht gr 7/8          Juf Annette administratie
                                      Rekencoördinator 

      

       Juf Milou leerkracht gr 3                        Juf Maureen Intern begeleider         Juf Marja directeur